Počinjemo još jednu školsku godinu…

Svaki početak je težak i uvek je puno neizvesnosti ali trudićemo se da budemo fleksibilni, da vam
olakšamo učenje i da vas naučimo punooo novih i korisnih stvari. Kao i svake godine upisujemo puno
različitih grupa, ovog puta novina je da povećavamo broj polaznika koji u grupama uče nemački jezik.

nova sg

Prvo ćemo da ponovimo šta smo naučili prošle godine, onda ćemo zajedno da učimo novo gradivo,
malo da se igramo i nadamo se da ćete lako savladati sve što smo planirali da naučite. Naši predavači
će se truditi da se nastava prilagodi potrebama svakog učenika kako bi vam omogućili brži napredak.

YouTube video
YouTube video